• Art. 95a. - Orzekanie w ...
  21.05.2019

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2019

Dz.U.2018.0.1987 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 95a. KPK


Orzekanie w sprawach zamiany kary pozbawienia wolności na karę aresztu

§ 1.
W sprawach wskazanych w art. 2a stosowanie przepisów ustawy wobec czynów objętych wyrokiem skazującym na karę pozbawienia wolności § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń orzeka na posiedzeniu sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji.
§ 2.
Na postanowienie przysługuje zażalenie.
Art. 95a. Orzekanie w sprawach zamiany kary pozbawienia w... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...