• Art. 611te. - Zawiadomie...
  16.07.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2018

Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 611te. KPK


Zawiadomienie organu państwa wykonania orzeczenia o uchyleniu orzeczenia

W razie uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 611t wystąpienie do organu państwa UE o wykonanie kary pozbawienia wolności § 1, na skutek kasacji albo wznowienia postępowania, ułaskawienia skazanego, darowania przestępstwa na mocy amnestii albo przedawnienia wykonania kary, sąd niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia.
Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...