• Art. 429. KPK - Odmowa pr...
  15.12.2017

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 15.12.2017

Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 429. KPK


Odmowa przyjęcia środka odwoławczego

§ 1.
Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy.
§ 2.
Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego na podstawie § 1 lub art. 120 braki formalne pisma procesowego § 2 przysługuje zażalenie.
Orzeczenia: 13
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...