• Art. 211. KPK - Eksperyme...
  16.07.2018

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2018

Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 211. KPK


Eksperyment procesowy

W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...