• Art. 61. KP - Odpowiednie...
  21.04.2019

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2018.0.917 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 61. KP


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o odszkodowaniu w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Do pracownika, któremu przyznano odszkodowanie na podstawie przepisów niniejszego oddziału, stosuje się odpowiednio przepis art. 51 zaliczenie do stażu pracy pracownikowi przywróconemu do pracy okresu pozostawania bez pracy § 2.
Art. 61. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o odszko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 24 Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...