• Art. 46. - Rozporządzeni...
  23.09.2020

Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2020

Dz.U.2020.0.411 t.j. - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Obserwuj akt

Art. 46. zapasy rop.naft.


Rozporządzenie w sprawie upoważnień do zakupu paliw i przeprowadzania kontroli przestrzegania ograniczeń

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:
1)
organy uprawnione do wydawania odbiorcom upoważnień, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1 pkt 1,
2)
wzory upoważnień do:
a) zakupu określonej ilości paliw, o których mowa w art. 41 rozporządzenie w sprawie ograniczeń sprzedaży paliwa ust. 1 pkt 1,
b) przeprowadzenia kontroli przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 44 plany działań dla zapewnienia wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami ust. 1
- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności wydawania tych upoważnień.
Art. 46. Rozporządzenie w sprawie upoważnień do zakupu pa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...