• § 5. - Części dokumentu ...
  25.09.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2020

Obserwuj akt

§ 5 nr 1 ASO


Części dokumentu informacyjnego

1.
Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 3, dokument informacyjny składa się z następujących części:
1)
wstępu;
2)
rozdziałów:
a) "Czynniki ryzyka",
b) "Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym",
c) "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu",
d) "Dane o emitencie",
e) "Sprawozdania finansowe",
f) "Załączniki".
2.
Na pierwszej stronie dokumentu informacyjnego w widocznym miejscu pogrubioną czcionką zamieszcza się informację następującej treści:
„Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.”
§ 5 Części dokumentu informacyjnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...