• § 29. - Nota informacyjn...
  13.08.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 13.08.2020

Obserwuj akt

§ 29 nr 1 ASO


Nota informacyjna

1.
Notę informacyjną dla dłużnych instrumentów finansowych sporządza się w przypadku ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego dłużne lub inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu:
a) na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., lub
b) na zagranicznym rynku regulowanym, lub
c) na innym rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.
2.
W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi emitenci, o których mowa w ust. 1 lit c), zobowiązani są dodatkowo do zamieszczenia w nocie informacyjnej informacji, o których mowa w Oddziale 1 lub 2 - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
§ 29 Nota informacyjna - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...