• § 13. - Wprowadzenie do ...
  25.09.2020

Załącznik Nr 1 do Regulaminu ASO, Dokument informacyjny

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2020

Obserwuj akt

§ 13 nr 1 ASO


Wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym

1.
Dokument informacyjny uproszczony sporządza się w przypadku ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie akcji emitenta, którego akcje lub inne instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu:
a) na krajowym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., lub
b) na zagranicznym rynku regulowanym, lub
c) na innym rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A.
2.
W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi emitenci, o których mowa w ust. 1 lit. c), zobowiązani są dodatkowo do zamieszczenia w dokumencie informacyjnym uproszczonym informacji, o których mowa w Rozdziale 2 - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
§ 13 Wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych noto... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...