• Przepisy wprowadzające us...
  17.01.2021

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2021

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem:
1)
art. 18 zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ust. 4, art. 47 zmiana ustawy restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 47 zmiana ustawy restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...