• Przepisy wprowadzające us...
  09.07.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 09.07.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Przepisy końcowe

1) art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo oświatowe, art 116–219, art 314, art 326–336, art 347, art. 348 przepisy dostosowujące i przejściowe, art. 358 przepisy dostosowujące i przejściowe i art. 359 przepisy dostosowujące i przejściowe, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 4 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 zmiana ustawy o muzeach ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d , art. 66 zmiana ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym pkt 1, art. 80 zmiana ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, art. 111 zmiana ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pkt 2, art. 113 zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pkt 2, art. 115 zmiana ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art 220–223, art 225–313, art 315–325, art 349–357 i art 360–368, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
3) art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2017 r.;
4) art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 zmiana ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i art 337–346, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.;
5) art. 4 zmiana ustawy – Karta Nauczyciela pkt 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.;
6) art. 224 przepisy dostosowujące i przejściowe, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
7) (uchylony)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...