• Art. 143. - Przepisy dos...
  05.06.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 143. wprow. Prawo oświat.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 10, odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r. albo do dnia 10 sierpnia 2019 r., dokonuje zmiany:
1)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne liceum ogólnokształcące, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 1 i 5;
2)
wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 zmiana ustawy o finansach publicznych ustawy ¬zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstaw programowych – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 2, 6 i 9;
3)
wpisu odpowiednio niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia albo dotychczasowej niepublicznej zasadniczej szkoły zawodowej do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa odpowiednio w art. 82 uchylony ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, oraz w art. 168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej ewidencji ustawy – Prawo oświatowe, na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1 i 2 – w przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10.
2.
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia:
1)
klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 przepisy dostosowujące i przejściowe, uzgodnione z organem, o którym mowa w art. 142 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1;
2)
klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 163 przepisy dostosowujące i przejściowe – w przypadku włączenia dotychczasowego gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 10.
3.
W przypadku włączenia niepublicznego gimnazjum odpowiednio do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, wpis dotychczasowego niepublicznego gimnazjum do ewidencji szkół niepublicznych, o której mowa w art. 82 zmiana ustawy o finansach publicznych ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, wykreśla się z dniem rozpoczęcia działalności odpowiednio przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia, określonym zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4–6.
Art. 143. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...