• Art. 133. - Przepisy dos...
  05.06.2020

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 05.06.2020

Dz.U.2017.0.60 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 133. wprow. Prawo oświat.


Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia:
1)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–4, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w tym samym roku szkolnym, co rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej;
2)
w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–3, lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 – w przypadku gdy dzień rozpoczęcia działalności przez publiczną ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 1, określony zgodnie z art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 2, przypada w roku szkolnym innym niż rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasach I–III ośmioletniej szkoły podstawowej.
2.
W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii, o której mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 4, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał zmiany zezwolenia na założenie dotychczasowego publicznego gimnazjum zgodnie z art. 132 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, cofa zezwolenie na założenie publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.
3.
W przypadku włączenia publicznego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 1 pkt 2, organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 uchylony ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu dotychczasowym, na założenie dotychczasowej publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, odmawia dokonania zmiany tego zezwolenia, jeżeli nie przedłożono dokumentów, o których mowa w art. 131 przepisy dostosowujące i przejściowe ust. 4 pkt 1–3.
Art. 133. Przepisy dostosowujące i przejściowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...