• § 5. - Klasyfikacja inst...
  23.09.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2020

Dz.U.2017.0.277 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Obserwuj akt

§ 5 uznaw. prezent. inst


Klasyfikacja instrumentów finansowych w dniu ich nabycia lub powstania

1.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:
1)
aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu;
2)
pożyczki udzielone i należności własne;
3)
aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności;
4)
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
2.
Jednostka obejmuje dokumentację, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ust. 1 ustawy, dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady klasyfikacji instrumentów finansowych do kategorii wymienionych w ust. 1.
§ 5 Klasyfikacja instrumentów finansowych w dniu ich naby... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...