• Art. 27. - Zasady wykorz...
  19.01.2019

Ustawa o związkach zawodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.01.2019

Dz.U.2015.0.1881 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Obserwuj akt

Art. 27. związki zawod.


Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

1.
Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową.
2.
Przyznawanie świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
3.
Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.
4.
(uchylony).
Porównania: 1 Przypisy: 2
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...