• Ustawa o wykonywaniu prac...
  02.12.2020

Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.12.2020

Dz.U.2020.0.397 t.j. - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy zmieniające, dostosowujące i końcowe

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. poz. 1156 oraz z 2002 r. poz. 2060): (zmiany pominięte).
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych, oraz książeczki nurka wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność do czasu ich wymiany, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Przepisy art. 4 certyfikat spełniania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także przepisy art. 6 zezwolenie na prace podwodne na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych, ust. 4, art. 24 szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych, ust. 2 i art. 30 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy, ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stosuje się po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.11.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz.1936]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...