• Ustawa o wykonywaniu prac...
  27.01.2021

Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.01.2021

Dz.U.2020.0.397 t.j. - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

Obserwuj akt

Rozdział 5. Przepisy karne

1.
Kto:
1)
organizuje prace podwodne, nie posiadając certyfikatu, o którym mowa w art. 4 certyfikat spełniania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ust. 1 i art. 10 certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego ust. 1,
2)
powierza wykonywanie prac podwodnych osobom nieposiadającym wymaganych uprawnień zawodowych,
3)
świadczy bez zezwolenia usługi w zakresie prac podwodnych,
4)
zleca prace podwodne organizatorowi prac podwodnych nieposiadającemu certyfikatu, o którym mowa w art. 4 certyfikat spełniania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ust. 1 i w art. 10 certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego ust. 1
- podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...