Query failed: connection to localhost:9313 failed (errno=111, msg=Connection refused). Art. 30. - Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych
  • Art. 30. - Odpowiedzialn...
  23.01.2020

Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2020

Dz.U.2017.0.1970 t.j. - Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych

Obserwuj akt

Art. 30. prace podwodne


Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

1.
Kto:
1)
organizuje prace podwodne, nie posiadając certyfikatu, o którym mowa w art. 4 certyfikat spełniania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ust. 1 i art. 10 certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego ust. 1,
2)
powierza wykonywanie prac podwodnych osobom nieposiadającym wymaganych uprawnień zawodowych,
3)
świadczy bez zezwolenia usługi w zakresie prac podwodnych,
4)
zleca prace podwodne organizatorowi prac podwodnych nieposiadającemu certyfikatu, o którym mowa w art. 4 certyfikat spełniania wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ust. 1 i w art. 10 certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego ust. 1
- podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.).
Art. 30. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...