• Ustawa o wspieraniu termo...
  21.10.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 21.10.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rozdział 2. Premia termomodernizacyjna

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej "premią termomodernizacyjną", jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi:
1)
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, pkt 2 lit. a:
a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10 %,
b) w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15 %,
c) w pozostałych budynkach - co najmniej o 25 %, lub
2)
zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, pkt 2 lit. b - co najmniej o 25 %, lub
3)
zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych, pkt 2 lit. c - co najmniej o 20 %, lub
4)
zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Kredyt, o którym mowa w art. 3 podstawa premii termomodernizacyjnej, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które:
1)
zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa;
2)
uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
1.
Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:
1)
16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
2)
dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...