• Art. 5. termomod. - Wysok...
  22.02.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 5. termomoderniz.


Wysokość premii termomodernizacyjnej

1.
Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:
1)
16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
2)
dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...