• Art. 4. termomod. - Zakaz...
  22.02.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 4. termomoderniz.


Zakaz dotyczące przeznaczenia kredytu

Kredyt, o którym mowa w art. 3 podstawa premii termomodernizacyjnej, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które:
1)
zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa;
2)
uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...