• Art. 25. termomod. - Prze...
  20.08.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.08.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 25. termomoderniz.


Przeznaczenie środków Funduszu

1.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
wypłatę przyznanych premii;
1a)
wypłatę kwot określonych w porozumieniach, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
2)
pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych;
3)
pokrycie kosztów obsługi Funduszu;
4)
pokrycie kosztów promocji Funduszu.
2.
Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
1)
lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 24 składowe Funduszu ust. 2;
2)
inwestowane w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa, o których mowa w art. 24 składowe Funduszu ust. 1 pkt 3.
Art. 25. Przeznaczenie środków Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...