• Art. 22. termomod. - Umow...
  22.02.2019

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2019

Dz.U.2018.0.966 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Art. 22. termomoderniz.


Umowa dotycząca współpracy BGK z bankiem kredytującym

Zasady współpracy BGK z bankiem kredytującym w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii określa umowa.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...