• Art. 39a. - Zawiadomieni...
  16.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Art. 39a. usługi detekt.


Zawiadomienie o wydaniu licencji detektywowi zamieszkałemu poza terytorium RP

1.
Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, a w przypadku detektywa niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Komendant Stołeczny Policji, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów, o którym mowa w art. 40 rejestr detektywów ust. 1, o wydaniu licencji detektywa.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane określone w art. 40 rejestr detektywów ust. 2 pkt 1-3.
3.
Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji, w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w art. 37 przesłanki odmowy wydania, cofnięcia lub zatrzymania licencji detektywa ust. 2 albo w art. 38 przesłanki zawieszenia praw z licencji ust. 1 albo 2, jest obowiązany zawiadomić o tym organ prowadzący rejestr detektywów, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Art. 39a. Zawiadomienie o wydaniu licencji detektywowi za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...