• Art. 19b. - Decyzja o za...
  16.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Art. 19b. usługi detekt.


Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru

1.
Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:
1)
przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 16 wpis do rejestru działalności detektywistycznej ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
przedsiębiorca nie usunął nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w wyznaczonym przez organ terminie;
3)
stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.
Art. 19b. Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębio... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...