• Art. 16a. detek. - Zgłosz...
  16.01.2021

Ustawa o usługach detektywistycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.01.2021

Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Art. 16a. usługi detekt.


Zgłoszenie przedsiębiorcy z innych niż RP państw członkowskich UE

1.
Zgłoszenie, o którym mowa w art. 3a świadczenie usług przez przedsiębiorcę z innego niż RP państwa UE, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.
2.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;
2)
dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;
3)
wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
4)
informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;
5)
informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6)
adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.
Art. 16a. Zgłoszenie przedsiębiorcy z innych niż RP państ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...