• Ustawa o świadczeniach ro...
  20.10.2020

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.10.2020

Dz.U.2020.0.111 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozdział 10. Przepisy uchylające i przepisy o wejściu w życie

Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.);
2)
ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. poz. 651, z późn. zm.).
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:
1)
art. 36 zmiana ustawy o funduszu alimentacyjnym i art. 40 zmiana ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.;
2)
art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.12.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz. 2255]
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...