• Art. 49. o świad. rodz. -...
  13.07.2020

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2020

Dz.U.2020.0.111 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Art. 49. o świad. rodz.


Przepis przejściowy

1.
W okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. świadczenia rodzinne przyznają i wypłacają:
1)
zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania, oraz dodatki, o których mowa w art 9–15, a także zasiłki pielęgnacyjne i świadczenie pielęgnacyjne – organ właściwy;
2)
zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9 dodatek z tytułu urodzenia dziecka, art. 13 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka i art. 14 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, a także zasiłki pielęgnacyjne, pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników – swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
2.
Przepis art. 48 przepis przejściowy ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku ubiegania się o dodatek, o którym mowa w art. 15 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia rodzinne wypłaca organ właściwy.
4.
Świadczenia rodzinne przysługujące danej rodzinie wypłaca jeden podmiot realizujący te świadczenia.
Art. 49. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...