• Art. 22b. - Uchwała rady...
  14.07.2020

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2020

Dz.U.2020.0.111 t.j. - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Art. 22b. o świad. rodz.


Uchwała rady gminy o ustanowieniu innych świadczeń na rzecz rodziny

1.
Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w art. 2 rodzaje świadczeń rodzinnych pkt 1– 3, 4 i 5.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość określa uchwała, o której mowa w ust. 1.
3.
Do świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i 7.
4.
Wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 1, finansowane są ze środków własnych gminy.
Art. 22b. Uchwała rady gminy o ustanowieniu innych świadc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...