• Art. 95b. - Wojewódzka R...
  22.08.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.08.2019

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 95b. świadcz. opieki zdr


Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

1.
Tworzy się Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych, zwaną dalej „Wojewódzką Radą”. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez wojewodę, w tym:
1)
jeden przedstawiciel wojewody;
2)
jeden przedstawiciel marszałka województwa;
3)
jeden przedstawiciel dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
4)
jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
5)
jeden przedstawiciel wojewódzkiego Urzędu Statystycznego;
6)
jeden przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa;
7)
jeden przedstawiciel konwentu powiatów danego województwa;
8)
jeden przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.
2.
Pracami Wojewódzkiej Rady kieruje przedstawiciel wojewody, jako jej przewodniczący.
3.
Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady zapewnia urząd obsługujący wojewodę.
4.
Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5.
Podmioty określone w ust. 1 pkt 3–5 oraz Główny Urząd Statystyczny przekazują nieodpłatnie, na wniosek wojewody, dane niezbędne do sporządzenia Mapy Regionalnej, w terminie 14 dni.
Art. 95b. Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...