• Art. 6. - Zadania władz ...
  26.05.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 6. świadcz. opieki zdr


Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń

Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności:
1)
tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
2)
analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;
3)
promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu;
4)
finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.
Promuj swoją kancelarię!
Art. 6. Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 4
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...