• Art. 47h. - Ewidencja wn...
  01.06.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 47h. świadcz. opieki zdr


Ewidencja wniosków o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi ewidencję wniosków, o których mowa w art. 47e wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, oraz ewidencję decyzji administracyjnych w sprawie wydania zgód, o których mowa w art. 47d zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej ust. 1 i 2, zwaną dalej ,,ewidencją”.
2.
Ewidencja zawiera w odniesieniu do:
1)
wniosków, o których mowa w art. 47e wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej – dane, o których mowa w art. 47e wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej ust. 1;
2)
decyzji administracyjnych w sprawie wydania zgód, o których mowa w art. 47d zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej ust. 1 i 2:
a) dane, o których mowa w art. 47g decyzja w sprawie wydania zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej ust. 1 pkt 1–8,
b) maksymalną kwotę, o której mowa w art. 47g decyzja w sprawie wydania zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej ust. 1 pkt 9, a w przypadku kontynuacji leczenia – sumaryczne zestawienie kosztów leku obejmujące wszystkie wydane zgody,
c) datę przekazania do Agencji zlecenia sporządzenia opinii, o której mowa w art. 47f obowiązek uzyskania opinii Agencji ust. 1 lub 2, datę sporządzenia tej opinii przez Agencję oraz stanowisko Agencji w niej wyrażone.
3.
Administratorem danych zawartych w ewidencji jest minister właściwy do spraw zdrowia.
4.
Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.
5.
Administratorem systemu teleinformatycznego ewidencji jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, której zadaniem jest dostarczenie oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego ewidencji, zarządzanie nim oraz zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w ewidencji w celu realizacji zadań, o których mowa w tym rozdziale.
Art. 47h. Ewidencja wniosków o wydanie zgody na pokrycie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...