• Art. 188a. - Przetwarzan...
  20.07.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.07.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 188a. świadcz. opieki zdr


Przetwarzanie przez Fundusz danych świadczeniodawców i ubiegających się o zawarcie umów na udzielanie świadczeń

W celu realizacji zadań określonych w ustawie Fundusz przetwarza następujące dane osobowe osób wystawiających recepty na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, osób wystawiających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 limity finansowania zaopatrzenia w wyroby medyczne i ich napraw ust. 4 ustawy o refundacji, osób udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie takich umów:
1)
nazwisko i imię (imiona);
2)
nazwisko rodowe;
3)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku osób, którym nadano ten numer;
5)
dotyczących kompetencji zawodowych istotnych z punktu widzenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Funduszem;
6)
informacji o prawomocnych orzeczeniach sądów o skazaniu za przestępstwo określone w art. 54 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 2, 3 lub 5 ustawy o refundacji lub art 228–230, art. 286 oszustwo lub art. 296a łapownictwo na stanowisku kierowniczym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).
Art. 188a. Przetwarzanie przez Fundusz danych świadczenio... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...