• Art. 172. - Wystąpienie ...
  19.05.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 172. świadcz. opieki zdr


Wystąpienie o rozwiązanie umowy ze świadczeniodawcą lub podmiotem, któremu Fundusz powierzył wykonywanie czynności

W przypadkach określonych w art. 170 nieusunięcie przez świadczeniodawcę w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, ust. 1 i art. 171 rażące naruszenie prawa lub rażące naruszenia interesu świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę, minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu o rozwiązanie umowy ze świadczeniodawcą albo podmiotem, o którym mowa w art. 163 zakres nadzoru nad działalnością Funduszu, świadczeniodawców i aptek, ust. 1 pkt 3.
Art. 172. Wystąpienie o rozwiązanie umowy ze świadczeniod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...