• Art. 172. - Wystąpienie ...
  06.06.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 172. świadcz. opieki zdr


Wystąpienie o rozwiązanie umowy ze świadczeniodawcą lub podmiotem, któremu Fundusz powierzył wykonywanie czynności

W przypadkach określonych w art. 170 nieusunięcie przez świadczeniodawcę w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości, ust. 1 i art. 171 rażące naruszenie prawa lub rażące naruszenia interesu świadczeniobiorców przez świadczeniodawcę, minister właściwy do spraw zdrowia może wystąpić do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu o rozwiązanie umowy ze świadczeniodawcą albo podmiotem, o którym mowa w art. 163 zakres nadzoru nad działalnością Funduszu, świadczeniodawców i aptek, ust. 1 pkt 3.
Art. 172. Wystąpienie o rozwiązanie umowy ze świadczeniod... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...