• Art. 169. - Delegacja up...
  02.06.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 169. świadcz. opieki zdr


Delegacja uprawnień ministra właściwego do spraw zdrowia

1.
Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia określone w art. 165 uprawnienia nadzorcze ministra właściwego do spraw zdrowia przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową Funduszu.
2.
Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia określone w art. 167 nałożenie kary pieniężnej na Prezesa Funduszy, zastępcę Prezesa lub dyrektora oddziału i art. 168 żądanie niezwłocznego rozpatrzenia sprawy przez organy Funduszu przysługują odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w szczególności w przypadku:
1)
działań powodujących niezrównoważenie przychodów z kosztami Funduszu;
2)
niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu;
3)
niezatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu;
4)
przekroczenia terminów, o których mowa w rozdziale 2 działu V - z wyłączeniem przepisów dotyczących planu finansowego Funduszu;
5)
nieprawidłowości w zakresie sprawozdań, o których mowa w art. 131 okresowe sprawozdania Funduszu dotyczące wykonania planu finansowego ust. 1.
Art. 169. Delegacja uprawnień ministra właściwego do spra... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...