• Art. 164. - Badanie decy...
  20.05.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 164. świadcz. opieki zdr


Badanie decyzji dyrektora oddziału Funduszu, Prezesa Funduszu i uchwał Rady Funduszu

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia może badać decyzje podejmowane przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz uchwały podejmowane przez radę oddziału wojewódzkiego Funduszu.
2.
Przepisy art. 163 zakres nadzoru nad działalnością Funduszu, świadczeniodawców i aptek, ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 164. Badanie decyzji dyrektora oddziału Funduszu, Pr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 4
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...