• Art. 117. - Koszty Fundu...
  24.02.2020

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2020

Dz.U.2019.0.1373 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 117. świadcz. opieki zdr


Koszty Funduszu

1.
Kosztami Funduszu są:
1)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych;
1a)
(uchylony)
2)
koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
3)
koszty refundacji określone ustawą o refundacji;
4)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b;
4a)
koszt zadania, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 4c;
5)
koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
6)
koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty kosztów podróży;
7)
koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne;
8)
koszt wypłaty odszkodowań;
9)
inne koszty wynikające z odrębnych przepisów.
2.
Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i pożyczek.
Art. 117. Koszty Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...