• Art. 112. - Ograniczenia...
  19.05.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 112. świadcz. opieki zdr


Ograniczenia pracownicze pracowników Funduszu

1.
Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)
świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)
właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)
członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)
członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)
członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000);
6)
właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)
właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)
posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)
członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2.
Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)
podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)
wykonywać działalności gospodarczej.
Art. 112. Ograniczenia pracownicze pracowników Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...