• Art. 10. - Zadania wojew...
  26.05.2019

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2019

Dz.U.2018.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 10. świadcz. opieki zdr


Zadania wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń

1.
Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
1)
ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2)
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Promuj swoją kancelarię!
Art. 10. Zadania wojewody w zakresie zapewnienia równego ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...