• Art. 15. - Używanie kaj...
  13.11.2019

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Stan prawny aktualny na dzień: 13.11.2019

Dz.U.2018.0.1834 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Obserwuj akt

Art. 15. śr.przym.bezp.


Używanie kajdanek

1.
Kajdanek można użyć w przypadkach, o których mowa w art. 11 przesłanki użycia środków przymusu bezpośredniego pkt 1–11, 13 i 14.
2.
Kajdanek można użyć także na polecenie sądu lub prokuratora.
3.
Kajdanek używa się w celu częściowego unieruchomienia kończyn.
4.
Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu.
5.
Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych na nogi można użyć wyłącznie wobec osób:
1)
agresywnych;
2)
zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych lub innego niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o którym mowa w art. 115 czyn zabroniony § 20, art. 148 zabójstwo lub art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600);
3)
pozbawionych wolności.
6.
W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek lub gdy w ocenie uprawnionego prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, stawiania czynnego oporu lub wystąpienia zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na ręce trzymane z przodu.
7.
Kajdanek zakładanych na nogi używa się równocześnie z kajdankami zakładanymi na ręce.
Art. 15. Używanie kajdanek - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...