• Ustawa o samorządzie woje...
  07.07.2020

Ustawa o samorządzie województwa

Stan prawny aktualny na dzień: 07.07.2020

Dz.U.2019.0.512 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Rozdział 5. Finanse samorządu województwa

Uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Za prawidłowe wykonanie budżetu województwa odpowiada zarząd województwa.
2.
Zarządowi województwa przysługuje wyłączne prawo:
1)
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez sejmik województwa;
2)
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielanych przez sejmik województwa;
3)
dokonywania wydatków budżetowych;
4)
zgłaszania propozycji zmian w budżecie województwa;
5)
dysponowania rezerwami budżetu województwa;
6)
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji samorządu województwa jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany między innymi przez:
1)
zachowanie jawności debaty budżetowej;
2)
opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu województwa;
3)
przedstawianie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu województwa.
4)
(uchylony)
Porównania: 1
Porównania: 1
Dyspozycja środkami pieniężnymi województwa jest oddzielona od jej kasowego wykonania.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...