• Art. 37. rad. praw. - Sk...
  02.12.2020

Ustawa o radcach prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.12.2020

Dz.U.2020.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Art. 37. rad. praw.


Skreślenie z listy aplikantów radcowskich

1.
Aplikanta radcowskiego skreśla się z listy aplikantów radcowskich w wypadku:
1)
o którym mowa w art. 29 skreślenie z listy radców pkt 1 lub 3–5 albo art. 293 skreślenie z listy radców prawnych, stosowanych odpowiednio;
1a)
o którym mowa w art. 29 skreślenie z listy radców pkt 6, stosowanym odpowiednio;
2)
niezakończenia przez niego bez usprawiedliwionej przyczyny aplikacji radcowskiej w terminie, o którym mowa w art. 32 cel i przebieg aplikacji radcowskiej ust. 2;
3)
wpisu na listę radców prawnych;
4)
upływu roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej;
5)
podjęcia uchwały, o której mowa w art. 371 wydłużenie okresu na przystąpienie do egzaminu radcowskiego, wydłużającej okres, o którym mowa w pkt 4, po upływie dwóch lat od daty zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej.
2.
Rada okręgowej izby radców prawnych może skreślić aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich, jeżeli stwierdzi jego nieprzydatność do wykonywania zawodu radcy prawnego.
3.
Do skreślenia aplikanta radcowskiego z listy aplikantów radcowskich z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2–5 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 uchwała w sprawie wpisu na listę radców ust. 1, 2 i 3.
4.
Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie skreślenia z listy aplikantów radcowskich służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Art. 37. Skreślenie z listy aplikantów radcowskich - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 25 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...