• Art. 112. - Odpowiedzial...
  09.04.2020

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 09.04.2020

Dz.U.2020.0.154 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Obserwuj akt

Art. 112. przewóz towarów nieb


Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy w zakresie oznakowania ciśnieniowych urządzeń transportowych

1.
(uchylony)
2.
Kto umieszcza oznakowanie П na ciśnieniowym urządzeniu transportowym, które nie spełnia wymagań dotyczących takich urządzeń albo dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
3.
Kto umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym znak podobny do oznakowania П, mogący wprowadzić w błąd nabywcę i użytkownika tego urządzenia,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
4.
Kto wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenie transportowe podlegające oznakowaniu П, a nieoznakowane takim oznakowaniem,
podlega grzywnie do 100.000 zł.
5.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 2–4, następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 112. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...