• Art. 109. - Negatywne pr...
  08.04.2020

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 08.04.2020

Dz.U.2020.0.154 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Obserwuj akt

Art. 109. przewóz towarów nieb


Negatywne przesłanki nałożenia kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy

1.
Nie nakłada się kary pieniężnej, o której mowa w art. 107 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy lub umów międzynarodowych i art. 108 kary pieniężne dla podmiotów prowadzących kursy za niewypełnianie obowiązków ustawowych,jeżeli:
1)
okoliczności sprawy i dowody wskazują, że odpowiednio uczestnik przewozu lub podmiot prowadzący kursy nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek działania osób trzecich lub wskutek zdarzeń i okoliczności, którym podmiot nie mógł zapobiec, albo
2)
za stwierdzone naruszenie, na odpowiednio uczestnika przewozu lub podmiot prowadzący kursy została nałożona kara przez inny uprawniony organ.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku nałożenia kary przez uprawniony zagraniczny organ.
Art. 109. Negatywne przesłanki nałożenia kar pieniężnych ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 9
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...