• Art. 101. - Lista kontro...
  09.04.2020

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

Stan prawny aktualny na dzień: 09.04.2020

Dz.U.2020.0.154 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Obserwuj akt

Art. 101. przewóz towarów nieb


Lista kontrolna i protokół z kontroli

1.
Osoby, o których mowa w art. 99 podmioty uprawnione do kontroli przewozu i ich współpraca z innymi podmiotami ust. 1, są obowiązane podczas każdej kontroli wypełnić listę kontrolną oraz sporządzić protokół kontroli.
2.
Lista kontrolna i protokół kontroli są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z czego:
1)
jeden egzemplarz jest przekazywany kontrolowanemu;
2)
drugi egzemplarz zachowują osoby przeprowadzające kontrolę, o których mowa w art. 99 podmioty uprawnione do kontroli przewozu i ich współpraca z innymi podmiotami ust. 1. Egzemplarz ten przechowywany jest przez okres 5 lat od dnia sporządzenia protokołu w dokumentacji prowadzonej przez organy, w których imieniu osoby, wskazane w art. 99 podmioty uprawnione do kontroli przewozu i ich współpraca z innymi podmiotami ust. 1, przeprowadzają kontrolę.
3.
(uchylony)
4.
W przypadku kontroli drogowej przewozu towarów niebezpiecznych dokonywanej podczas odprawy granicznej protokół kontroli jest sporządzany tylko w sytuacji stwierdzenia naruszeń.
Art. 101. Lista kontrolna i protokół z kontroli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...