• Ustawa o promocji zatrudn...
  23.09.2020

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2020

Dz.U.2020.0.1409 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Rozdział 13. Uchylony

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...