• Ustawa o promocji zatrudn...
  18.02.2020

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 18.02.2020

Dz.U.2019.0.1482 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Rozdział 11a. Uchylony

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...