• Art. 34. - Usługi świadc...
  23.09.2020

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2020

Dz.U.2020.0.1409 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Obserwuj akt

Art. 34. prom. zatr.


Usługi świadczone przez powiatowe urzędy pracy

Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy:
1)
świadczą usługę poradnictwa zawodowego;
2)
(uchylony)
3)
inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże oraz przyznają i wypłacają stypendia;
4)
inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy;
5)
inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy;
6)
przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia.
Art. 34. Usługi świadczone przez powiatowe urzędy pracy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 7
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...