• Art. 32aa. - Obowiązki i...
  28.02.2021

Art. 32aa. post. egzek. w adm.


Obowiązki informacyjne wierzyciela

Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o:
1)
zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem:
a) wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny,
b) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a egzekucja administracyjna zobowiązań podatkowych i należności celnych § 1, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej,
c) przedawnienia należności pieniężnej,
d) zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej;
2)
zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego;
3)
zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego;
4)
okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia zaistniałego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego;
5)
uzyskanej informacji o składniku majątkowym lub źródle dochodu zobowiązanego;
6)
zobowiązanym w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej, a w przypadku, o którym mowa w art. 28d śmierć zobowiązanego przedsiębiorcy po wszczęciu postępowania egzekucyjnego § 1, również imieniu, nazwisku i adresie do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w spadku.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT Sprawdź
Art. 32aa. Obowiązki informacyjne wierzyciela - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...