• Art. 26c. - Dalszy tytuł...
  28.02.2021

Art. 26c. post. egzek. w adm.


Dalszy tytuł wykonawczy

§ 1.
Wierzyciel wydaje dalszy tytuł wykonawczy w przypadku:
1)
prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden organ egzekucyjny;
2)
nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego;
3)
zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową.
§ 2.
Dalszy tytuł wykonawczy zawiera dane, o których mowa w art. 27 elementy tytułu wykonawczego § 1 pkt 1–9a i 11–14, § 1a i 2 oraz art. 27d tytuł wykonawczy w przypadku śmierci zobowiązanego będącego przedsiębiorcą przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego § 1, a także numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego oraz oznaczenie celu, dla którego został wydany. Dalszy tytuł wykonawczy zawiera informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
§ 2a.
Dalszy tytuł wykonawczy wydany w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera zmienione dane dotyczące zobowiązanego lub wierzyciela, jeżeli zmiana tych danych nastąpiła po umorzeniu postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 umorzenie postępowania egzekucyjnego § 2.
§ 2b.
Jeżeli wierzyciel nie może ustalić informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, dalszemu tytułowi wykonawczemu, o którym mowa w § 1 pkt 2, organ egzekucyjny nadaje klauzulę o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.
§ 3.
(uchylony)
§ 4.
Zobowiązanemu nie doręcza się odpisu dalszego tytułu wykonawczego.
§ 5.
Dalszy tytuł wykonawczy wystawia się w postaci:
1)
papierowej;
2)
elektronicznej, jeżeli istnieją warunki techniczne do wystawienia, przekazania i korzystania z dalszego tytułu wykonawczego w takiej postaci, w przypadku:
a) konieczności przekazania go do organu egzekucyjnego innego niż organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne,
aa) konieczności przekazania go do organu egzekucyjnego właściwego do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2,
b) wystąpienia przez wierzyciela uprawnionego do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 6264 Kodeksu postępowania cywilnego.
(Art. 26c ust. 5 pkt 2 lit. "be" wchodzi w życie z dniem 30.04.2021 r.)

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT Sprawdź
Art. 26c. Dalszy tytuł wykonawczy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...